Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Komunikat nr 10/2018/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. M. Konopnickiej w Miejskiej Górce

z dnia 1 lutego 2019 roku

w sprawie procedury rekrutacyjnej

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 


 

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym opracowanymi przez organ prowadzący.

  • Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce należy złożyć w sekretariacie szkoły do 13 lutego 2019 roku.
  • Wniosek o przyjęcie do publicznego  przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020 oraz wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 18 marca 2019 roku, godz. 14.00.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Do Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce przyjmowane będą (z urzędu) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zgłoszone przez rodziców.

  • Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce na rok szkolny 2019/2020 z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 18 marca 2019 roku, godz. 14.00.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły będą przyjmowane (na wniosek rodziców) w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz odpowiednimi warunkami do potrzeb kandydatów. W sytuacji, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 oraz wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 18 marca 2019 roku, godz. 13.00.         

Wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i do klasy I przez szkolną komisję rekrutacyjną nastąpi 26 marca  2019 roku do godz. 14.00.                              

Wszystkie czynności związane z „zapisaniem” dziecka do klasy pierwszej lub do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce rodzice dokonują osobiście w szkole, zgodnie z ww. zasadami. Druki deklaracji, zgłoszeń oraz wniosków wraz z wymaganymi załącznikami oraz szczegółowe informacje dotyczące  rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły, na stronie www.spmiejskagorka.pl  oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.

Jarosław Latusek -Dyrektor Szkoły

Pliki do pobrania:

Procedura rekrutacyjna do przedszkoli

Procedura rekrutacyjna do klasy 1

Terminarz rekrutacji do przedszkola

Terminarz rekrutacji do klas 1

Druk zgłoszenia dziecka do szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o rodzeństwie

Oświadczenie o dziadkach

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie - samotne wychowywanie

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

Oświadczenie - wybór ostateczny przedszkola

Oświadczenie - wybór ostateczny szkoły

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Komunikat Dyrektora Szkoły - Nr 10/2018/2019