Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Komunikat nr 14/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. M. Konopnickiej w Miejskiej Górce

z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie procedury rekrutacyjnej

na rok szkolny 2018/2019

 

 


 

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym opracowanymi przez organ prowadzący.

 • „Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce w roku szkolnym 2018/2019” należy złożyć w sekretariacie szkoły (lub wychowawcy oddziału przedszkolnego) do dnia 7 lutego 2018 roku.
 • Wypełniony druk „Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej” z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 16 marca 2018 roku, godz. 14.00.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Do Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce przyjmowane będą (z urzędu) dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły zgłoszone przez rodziców.

 • Wypełniony druk „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
  im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce na rok szkolny 2018/2019”

  z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,należy złożyć
  w sekretariacie szkoły w terminie do 16 marca 2018 roku, godz. 14.00.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły będą przyjmowane (na wniosek rodziców)
w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W sytuacji, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący.

 • Wypełniony druk „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły
  w terminie do 16 marca 2018 roku, godz. 14.00.

Wszystkie czynności związane z „zapisaniem” dziecka do klasy pierwszej lub do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce, rodzice dokonują osobiście w szkole, zgodnie z ww. zasadami. Druki zgłoszenia oraz druki wniosków wraz  z wymaganymi załącznikami oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w sekretariacie szkoły, na stronie www.spmiejskagorka.pl  oraz na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.

Jarosław Latusek -Dyrektor Szkoły

Pliki do pobrania:

Druk zgłoszenia dziecka do szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o rodzeństwie

Oświadczenie o dziadkach

Oświadczenie - rodzina wielodzietna

Oświadczenie - samotne wychowywanie

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

Oświadczenie - wybór ostateczny przedszkola

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Komunikat Dyrektora Szkoły - Nr 14/2017/2018